FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट २०७९।८० ७९-८० 08/02/2022 - 12:24 PDF icon Budget07980.pdf
बजेट २०७९।८० ७९-८० 08/02/2022 - 12:23 PDF icon Budget07980.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको घर नक्सा पास सम्बन्धी कार्याविधि,२०७८ ७७/७८ 12/01/2021 - 21:22 PDF icon नया घर नक्सा पास - Final.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 12:25 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप-समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ ७७/७८ 05/24/2021 - 12:13 PDF icon ऊर्जा बिकास उप-समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८.pdf
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ७७/७८ 05/24/2021 - 11:52 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र- २०७८।१।८ ७७/७८ 05/04/2021 - 16:57 PDF icon स्थानीय राजपत्र- २०७८।१।८.pdf
साेताङ गाउँपालिकाको आ‍‍‍ व ०७७।०७८ को नीती तथा कार्यक्रम ७७/७८ 07/29/2020 - 17:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७७।०७८.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको आ व ०७७।०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/29/2020 - 17:07 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७-०७८.pdf
सोताङ गाउँ पालिकाको बिनियोजन ‌ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 07/31/2018 - 22:18 PDF icon सोताङ गाउँ पालिकाको बिनियोजन ‌ऐन २०७५-७६.pdf

Pages